Garantie

Staalwaren van het huis WÜSTHOF worden volgens de hoogste kwaliteitseisen vervaardigt en voldoen aan de DIN (Deutsches Institut für Normung) als ook aan de EN norm (Europäische Norm).
Wij zijn van onze kwaliteit overtuigd en hopen dat ook u lang plezier aan onze produkten zult hebben.
Onze garantie voor messen is op materiaal en/of produktie fouten. Oneigenlijk gebruik en gebruiks slijtage valt buiten de garantie.
Voor garantie gevallen kunt u zich wenden tot uw leverancier of aan: