Milieubewustzijn en duurzaamheid

Milieubewustzijn heeft bij WÜSTHOF een lange traditie. Het samenspel van economie en ecologie waarborgt ons economisch succes en tegelijk de toekomst van onze onderneming. Vandaag de dag behoort vooral duurzaam denken en handelen daartoe. Een centraal milieumanagement stuurt alle milieugerelateerde processen van de onderneming.

Voor onze klanten heeft milieubescherming een hoge prioriteit. Ze hechten waarde aan duurzame producten. Voor u is het belangrijk te weten, dat bij de ontwikkeling van de nieuwe producten duurzaamheid zeer centraal staat.

De assemblagefabrieken van WÜSTHOF in Solingen behoren wereldwijd tot de modernste fabrieken en waarborgen zo een milieubewuste productie.

Onze fabricagemethoden en geoptimaliseerde productieprocessen:

  • Verhogen de efficiëntie op gebied van energie en grondstof
  • Beschermen de grondstofbronnen
  • Reduceert de belasting van afwatering
  • Reduceren de uitstoot van CO² en andere gassen

Lucht en water, die tijdens de productie in grote hoeveelheden nodig zijn, verlaten de fabriek geheel schoon dankzij een omvangrijk filtersysteem. Ons engagement voor duurzaamheid wordt gestadig verder ontwikkeld. Momenteel concentreren we ons erop om bijvoorbeeld warmte uit het productieproces terug te winnen en zo de geluidsemissie te verlagen.

De verantwoordelijkheid voor milieubescherming en duurzaamheid staat bij WÜSTHOF bovenaan de agenda.

Het management oefent zelf invloed uit op milieurelevante processen, maakt de medewerkers bewust van deze thema’s en motiveert hen tegelijkertijd eigen ideeën te ontwikkelen en nieuwe opties te laten rijpen die ecologisch en economisch even zinvol zijn.