Impressum

Adres
WÜSTHOF GmbH
Kronprinzenstr. 49
42655 Solingen / Germany
T + 49 212 20 67-0
E info@wuesthof.de

Verantwoordelijkheid voor de inhoud conform artikel 55, lid 2 van het Rundfunkstaatsvertrag
Bedrijfsleider: Harald Wüsthof, Viola Wüsthof
Kronprinzenstr. 49
D-42655 Solingen
Duitsland
Telefon +49 212 20 67-0
E-Mail: info@wuesthof.de

Handelsregister HRB 27714 - Registratiekamer Wuppertal
BTW-nr. DE 312711388 in overeenstemming met § 27
van de Wet op de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Informatie volgens § 36, lid 1, nummer 2 van de VSBG
(Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, Duitse wet over de geschillenbeslechting van consumenten)
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr
U vindt ons e-mailadres bovenaan in het impressum. Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens § 7 lid 1 van de TMG (Duitse telecommunicatiewet) volgens de algemene wetten. Volgens § 8 tot en met 10 TMG (Duitse telecommunicatiewet) zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat we kennis krijgen van een concrete inbreuk op de wet. We zullen de inhoud onmiddellijk verwijderen zodra we kennis krijgen van een dergelijke inbreuk.

Copyright ©
Alle inhoud en informatie van de WÜSTHOF website is gedeponeerd en beschermd door copyright. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan mag geen inhoud of informatie van deze website in welke vorm dan ook gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WÜSTHOF.

Handelsmerkrechten
Het "Trident" logo en de "WÜSTHOF" naam zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van ED.WÜSTHOF DREIZACKWERK KG, Solingen, Duitsland. Elk gebruik van ofwel het logo en/of de naam vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van ED.WÜSTHOF DREIZACKWERK KG, Solingen, Duitsland.
De namen en logo´s van andere op de website genoemde ondernemingen kunnen de handelsmerken van de respectievelijke eigenaars zijn en het gebruik ervan is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar ervan. Niets hierin kan geïnterpreteerd worden als door WÜSTHOF verleende toestemming, schriftelijk noch impliciet, om de namen en logo´s van andere ondernemingen te gebruiken.

Informatie over het beeldmateriaal
Voor zover de inhoud op deze site niet is aangemaakt door de exploitant, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt met name als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch een inbreuk op het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons hierover te informeren. Als we kennis krijgen van eventuele overtredingen van de wet, zullen we de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bezwaar tegen reclamemails
We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van het verplichte impressum gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal.
De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spammails.

Aansprakelijkheid
WÜSTHOF stelt al het redelijke in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is.
WÜSTHOF garandeert niet de accuraatheid van de op deze website gevonden informatie en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor alle links binnen de site, hetzij direct of indirect, of voor enige link in een gekoppelde site.
WÜSTHOF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een webpagina, waartoe via zo´n link toegang kan worden gekregen. WÜSTHOF behoudt zich het recht voor om de verschafte informatie te veranderen of te rectificeren zonder voorafgaande aankondiging.
WÜSTHOF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, inclusief eventuele geclaimde winstderving, als gevolg van informatie gevonden op deze website.

Alle referenties naar afmetingen en gewichten zijn bij benadering en onderhevig aan technische wijzigingen. Alle details met betrekking tot afmetingen zijn alleen van toepassing op de lengte van de lemmeten. Kleuren kunnen afwijken van de oorspronkelijke.

2019 © WÜSTHOF GMBH SOLINGEN GERMANY