Gegevensbeschermingsverklaring

WÜSTHOF GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als er persoonsgegevens op onze pagina's worden verzameld (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres), dan gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele relatie. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor onze eigen, hierboven vermelde doeleinden. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Let op: e-mailcorrespondentie is geen veilige vorm van communicatie en de inhoud is niet beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden. Voor vertrouwelijke berichten adviseren wij de postdienst.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
WÜSTHOF GmbH
Kronprinzenstr. 49
D-42655 Solingen
Germany
Telefon +49 212 20 67-0
E-Mail: info@wuesthof.de

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Herr Kai Viehmeier
Kai Viehmeier Consulting GmbH
An der Straßenbahn 12
31157 Sarstedt
Germany
Telefon: +49 5066 69 56 082
E-Mail: info@kai-viehmeier-consulting.de

Rechten van de betrokkene conform hoofstuk 3 van de AVG
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan hebt u de onderstaande rechten. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

1.) Recht op bevestiging
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos van ons te horen of wij uw persoonsgegevens verwerken.

2.) Recht op informatie
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos van ons informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens die wij verwerken.

3.) Recht op rectificatie
U hebt het recht te vragen dat onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onmiddellijk gerectificeerd of aangevuld worden.

4.) Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen.

5.) Recht op beperking van de verwerking
U hebt te allen tijde het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

6.) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om ons te vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens beschikbaar te stellen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

7.) Recht op bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

8.) Recht om toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken
U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Doorgifte naar derde landen
Doorgifte naar derde landen vindt alleen plaats in het kader van het beheer van IT-systemen en alleen voor zover
a) de doorgifte in beginsel is toegestaan, en
b) aan de bijzondere voorwaarden voor doorgifte naar een derde land is voldaan,
met name zorgt de gegevensimporteur voor een passend gegevensbeschermingsniveau overeenkomstig de modelcontractbepalingen van de EU voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen. Uitgangspunt zijn de bepalingen van de Duitse Federale Wet betreffende de Gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz), de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Duitse telemedia-wet (Telemediengesetz).

SSL-versleuteling
Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals zoekopdrachten die u ons als websitegebruiker stuurt. U herkent een versleutelde verbinding als in de adresbalk van de browser "http://" verandert in "https://" alsmede aan het slotsymbool in de adresbalk van uw browser. Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden gelezen worden.

Cookies
Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u deze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser de volgende keer dat u onze website bezoekt, herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaat. U kunt de acceptatie cookies in bepaalde gevallen of over het algemeen uitschakelen en u kunt de automatische verwijdering van cookies activeren bij het sluiten van de browser. Als de cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Online aanwezigheid via sociale media
Wij zijn online aanwezig via sociale netwerken en platforms om te communiceren met actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en hen te informeren over onze diensten. Bij de toegang tot de respectievelijke netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de gegevensverwerkingsrichtlijnen van hun respectievelijke exploitanten van toepassing.
Tenzij anders vermeld in onze verklaring inzake gegevensbescherming verwerken we de gegevens van gebruikers die met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door berichten op onze sociale media achter te laten of door ons berichten te sturen.

Google Analytics
Wij gebruiken de functie "IP-anonimisering inschakelen" op deze website. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de EER-overeenkomst van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een Google-server in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant te voorzien van verdere diensten in verband met website- en internetgebruik.
Het IP-adres dat door uw browser is opgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de WÜSTHOF-website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld als u deze website bezoekt: Klik hier voor een opt-out van Google Analytics. Meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Plug-ins van Facebook
We gebruiken zogenaamde sociale plug-ins van het netwerk facebook.com, zoals de "vind ik leuk"-knop. Deze plug-ins worden aangeboden en geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en zijn duidelijk voorzien van het Facebook-logo. Wanneer u een pagina van ons bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in onze omgeving weergegeven zonder dat wij invloed hebben op de inhoud van de plug-in. Tweekliks-oplossing bij ingesloten inhoud: Standaard sluit WÜSTHOF gedeactiveerde knoppen in, waarmee contact met de servers van Facebook & Co tot stand gebracht wordt. Pas als de gebruiker deze activeert en daarmee zijn of haar toestemming geeft om met Facebook, Pinterest, Twitter en Google+ te communiceren, worden de knoppen actief en wordt de verbinding tot stand gebracht. Dan kan de gebruiker zijn aanbeveling met een tweede klik indienen. Als hij of zij zich al heeft geregistreerd bij het sociale netwerk van zijn keuze, dan vindt dit bij Facebook en Google+ dit plaats zonder dat een tweede venster geopend wordt. Facebook kan uw bezoek aan onze sites volgen en u associëren met een Facebook-account als u geregistreerd bent op Facebook of onlangs een Facebook-pagina of Facebook-inhoudpagina hebt bezocht. Als u actief gebruik maakt van plug-ins (bijvoorbeeld door op de "vind ik leuk"-knop te drukken), dan wordt de bijbehorende informatie ook direct vanuit uw browser naar Facebook gestuurd, zonder dat wij daar invloed op hebben. Voor gedetailleerdere informatie over het type, het doel en de omvang van uw gegevens, evenals over de verdere verwerking en het verdere gebruik van uw gegevens door Facebook, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Facebook. Daar leest u ook meer over uw rechten op dit gebied en de privacy-instellingen ter bescherming van uw privacy. Als u niet wilt dat Facebook een bezoek aan onze pagina's met uw Facebook-account koppelt, log dan uit van uw Facebook-account.

Instagram
De servicefuncties van Instagram zijn op onze pagina's geïntegreerd. Deze functies zijn beschikbaar via Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, dan kunt u de door op de Instagram-knop te klikken de inhoud van onze pagina's linken aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als exploitant van deze pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram.
Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde YouTube-site. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze sites bezoekt met een YouTube-plugin, dan wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. De Youtube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.
Wanneer u bent ingelogd op uw YouTube-account, dan stelt u YouTube in staat om uw browsergedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Issuu
Deze website maakt gebruik van de webservice van Issuu, Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, VS. Issuu maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om te helpen analyseren hoe u de site gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar en opgeslagen op een Issuu-server in de Verenigde Staten. De overdracht vindt plaats als u JavaScript in uw browser hebt geactiveerd. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).
Voor meer informatie over de mate waarin en voor welk doel Issuu de verzamelde gegevens gebruikt, verwijzen wij u naar de website van Issuu Inc. op http://issuu.com/legal/privacy

Actualisering van deze gegevensbeschermingsverklaring
WÜSTHOF behoudt zich het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring indien nodig bij te werken om deze aan te passen aan technische ontwikkelingen of in verband met het aanbieden van nieuwe diensten of producten.

2019 © WÜSTHOF GMBH - SOLINGEN – GERMANY