Productie

Meer dan 40 bewerkingen zijn er nodig, voor er uit een hoogwaardig maar nietig stuk staal een perfect gesmeed WÜSTHOF mes is ontstaan.

Van de staalplaat tot en met de verpakking van het geproduceerde mes houden ongeveer 300 medewerkers zich ermee bezig dat u een consistent hoogwaardig product krijgt. Hierbij gaan de modernste technieken en menselijke Know-how in succesvolle symbiose samen.

In onze ontwikkelingsafdeling staan nieuwe productieprocessen netzo centraal als nieuwe materialen. WÜSTHOF ontwikkelde bijvoorbeeld na jarenlang onderzoek en ontwikkeling een innovatief smeedprocedé, dat ons bedrijf een enorme technologische voorsprong biedt. Bovendien werd ook een speciaal procedé ontwikkeld – PEtec - waarmee we onze messen middels een precieze meettechniek en perfecte slijptechniek exact scherpen.

Naast alle vreugde over innovaties doen onze experts van de snijwarenproductie vooral ook hun voordeel met de meer dan 200-jarige ervaring in de productie van kwaliteits-snijwaren.

We hebben ons ten doel gesteld perfecte kwaliteit te produceren. Daarvoor ontwikkelen we maatwerk faciliteiten en stimuleren gekwalificeerde medewerkers. Onze medewerkers werken nauw samen met onze systeemleveranciers, construeren nieuwe machines en intelligente productiesystemen.

Zo produceren we ongeveer 1,7 miljoen gesmede messen per jaar – met hoge graad van automatisering en de hoogste perfectie.

Ondanks deze hoog ontwikkelde techniek is de handenarbeid voor bepaalde stappen in het productieproces nog altijd van zeer grote betekenis. De perfecte mix is bepalend voor de uitstekende kwaliteit.

Parallel daaraan ontstaan in hoogwaardige fabricage onze individuele messenseries voor zeer bijzondere vereisten.