Wüsthof
Wüsthof

Menü Productvergelijk

Impressum

Adres
ED. WÜSTHOF DREIZACKWERK KG
Kronprinzenstr. 49
D-42655 Solingen
Duitsland
Telefon +49 212 20 67-0
E-Mail: info@wuesthof.de

Vertegenwoordigingsbevoegde vennoten
Harald Wüsthof, Viola Wüsthof

Handelsregister HRA 19458 - Registratiekamer Wuppertal
BTW-nr. DE 120875183 in overeenstemming met § 27
van de Wet op de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Copyright ©
Alle inhoud en informatie van de WÜSTHOF website is gedeponeerd en beschermd door copyright. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan mag geen inhoud of informatie van deze website in welke vorm dan ook gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WÜSTHOF.

Handelsmerkrechten
Het "Trident" logo en de "WÜSTHOF" naam zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van ED.WÜSTHOF DREIZACKWERK KG, Solingen, Duitsland. Elk gebruik van ofwel het logo en/of de naam vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van ED.WÜSTHOF DREIZACKWERK KG, Solingen, Duitsland.
De namen en logo´s van andere op de website genoemde ondernemingen kunnen de handelsmerken van de respectievelijke eigenaars zijn en het gebruik ervan is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar ervan. Niets hierin kan geïnterpreteerd worden als door WÜSTHOF verleende toestemming, schriftelijk noch impliciet, om de namen en logo´s van andere ondernemingen te gebruiken.

Privacy
De WUSTHOF website gebruikt eTracker GmbH technologie (www.etracker.de) om gegevens te verzamelen en op te slaan met het oog op marketing en optimalisering. Deze gegevens worden gebruikt om gebruiksprofielen van klanten te creëren onder een schuilnaam.
Dit kan gebeuren met behulp van cookies. Cookies stellen ons in staat om uw internet browser te identificeren.
Als door de betreffende partij hiervoor geen aparte toestemming is verleend, dan zal de door het gebruik van eTracker technologieën verzamelde informatie niet worden gebruikt om de bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren noch om de persoonlijke gegevens van de persoon bijeen te brengen aan de hand van de schuilnaam.
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens, met gevolgen voor de toekomst. De verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde worden uitgesloten voor toekomstige bezoeken.

Aansprakelijkheid
WÜSTHOF stelt al het redelijke in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is.
WÜSTHOF garandeert niet de accuraatheid van de op deze website gevonden informatie en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor alle links binnen de site, hetzij direct of indirect, of voor enige link in een gekoppelde site.
WÜSTHOF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een webpagina, waartoe via zo´n link toegang kan worden gekregen. WÜSTHOF behoudt zich het recht voor om de verschafte informatie te veranderen of te rectificeren zonder voorafgaande aankondiging.

WÜSTHOF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, inclusief eventuele geclaimde winstderving, als gevolg van informatie gevonden op deze website.

Alle referenties naar afmetingen en gewichten zijn bij benadering en onderhevig aan technische wijzigingen.
Alle details met betrekking tot afmetingen zijn alleen van toepassing op de lengte van de lemmeten.
Kleuren kunnen afwijken van de oorspronkelijke.

2015 © ED. WÜSTHOF DREIZACKWERK KG SOLINGEN GERMANY